Regelendringer fra 2016

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde. Les hele saken her!

På høy tid!

Regjeringen har fremmet forslag om at det ikke lenger skal kreves inn tilleggsskatt og overtredelsesgebyr i skatte- og avgiftssaker før klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet. Les hele saken her!

Økokrim må gå i seg selv

Stadig flere saker havner i skuffen, og i media skylder økokrimledelsen på ressursmangel. Det er i beste fall bare en del av forklaringen, mener Revisorforeningen.Les hele saken her!