Fremtidens revisor

Tiden er inne for at profesjonen tar en mer aktiv rolle i hvordan fremtidens revisjon bør utføres og kommuniseres.Les hele saken her!

Revisjon og Regnskap 4-2014

Profesjonen må ta en mer aktiv rolle i hvordan fremtidens revisjon bør utføres og kommuniseres, og vi må være pådriver for nye ideer som kan gi bedre og mer relevant rapportering fra foretakene.Les hele saken her!