Særattestasjoner må utredes forsvarlig

Revisorforeningen mener at det er behov for en ny vurdering av ulike krav til revisorbekreftelser (særattestasjoner). Men en rapport som Brønnøysundregistrene nå arbeider med, er uegnet som grunnlag for å redusere næringslivets kostnader. Les hele saken her!

Kontrolletatene skal få større mulighet til å ilegge bøter

Regjeringen varsler i sin strategi mot arbeidslivskriminalitet økt bruk av administrative sanksjoner mot økonomisk kriminalitet, særlig innenfor skatte- og avgiftslovgivningen, regnskap- og bokføringslovgivningen og lovgivningen som regulerer trygde- og...

Stor vekst i nye AS – færre NUF

Det ble registrert 25 885 nye aksjeselskap i 2014, omlag samme antall som i 2013. Antallet nyregistrerte NUF synker og antall slettede stiger.Les hele saken her!