Oppbevaring av regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon

Finanstilsynet foreslår å redusere oppbevaringstiden for en del av regnskapsførers oppdragsdokumentasjon fra ti til fem år. Revisorforeningen mener at oppbevaringstiden bør være fem år for alt og at dette bør reguleres i loven. Les hele saken her!

Tvangsmulkten reduseres

Finansdepartementet har bestemt at tvangsmulkt for å ikke levere tredjepartsoppgaver skal reduseres fra to til ett rettsgebyr pr. dag. Les hele saken her!

Revisors signatur på konsernbidragsskjema

Skatteforvaltningsforskriften § 8-2-6 ble endret 20. januar 2017. Ved en inkurie omfattet ikke forskriftsteksten revisors attestasjon på konsernbidragsskjema.Les hele saken her!