Gevinst- og tapskonto ved salg av jordbruk før 2016

Gevinst ved salg av jord- og skogbruk innvunnet før 1. januar 2016 regnes som personinntekt selv om deler av gevinsten tidfestes senere. Dette gjelder ikke gevinst ved salg av tomt som ikke inngikk i personinntekten i salgsåret.Les hele saken her!