Økonomiske trender og utvikling i bransjen

Regnskap Norge er et speilbilde av regnskapsbransjen og må følge utviklingen tett. Størst gevinst får vi ved å dele erfaringer og samarbeide med medlemmer. Les hele saken...

De 10 største aktørene i regnskapsbransjen

Går egentlig utviklingen i retning av færre og større enheter i bransjen? Nå har vi startet arbeidet med å følge konsolideringen mer systematisk. Les hele saken...

Det lønner seg å være verdifull

Ved å styrke kompetansen og utvide tjenestene bygger vi videre på gode kunderelasjoner. Les hele saken her!