Land-for-land-rapportering

Finansdepartementet har vedtatt endringer i land-for-land-rapportering (LLR). Rapporteringspliktige skal oppgi flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skattemessige forhold.Les hele saken her!

Regelendringer fra 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2017 på sitt ansvarsområde. Les hele saken her!

Endringer i GBS 9 om innførselsmerverdiavgift

GBS 9 endres med virkning fra 1. januar 2017 som følge av at foretakene heretter selv både skal beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer, tilhørende endringer i bokføringsforskriften og ny skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding).Les hele saken...