Ny lov om krav til kassasystem

Kassasystemlova gjelder for leverandører av kassasystemer og trer i kraft den 1. januar 2017. Loven omhandler krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige. Kassasystemlova påvirker de bokføringspliktige. De bokføringspliktige...

Regelendringer fra 1. juli 2015

Oversikt over regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde – skatt, avgift og finansmarkedene.Les hele saken her!