Differensiert arbeidsgiveravgift i flere kommuner

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen. fra DnR: Newsfeed...

Omkamp om oppbevaringsplikten

Regjeringen har utsatt avgjørelsen om den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsmateriale i ett år. Kanskje vil oppbevaringstiden heller ikke bli redusert for annet enn små deler av materialet. fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1nYg2W1 via IFTTT

Revisjon og Regnskap 2-2014

Avgjørelsen om å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale er utsatt i ett år. fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1iHSeH4 via IFTTT

Fradrag for lineære avskrivninger – presiseringer

Skatt Midt-Norge har kommet med enkelte presiseringer og avklaringer til sitt informasjonsbrev av 20. februar 2014 om fradrag for lineære avskrivninger. Blant annet skal leietakers fradrag for påkostninger fortsatt føres på post 120 i avskrivningsskjemaet. fra DnR:...