Innkreving av tilleggsskatt utsettes

Innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr utsettes til klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet. Les hele saken her!

Land-for-land-rapportering

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler i ligningsloven med krav om land-for-land-rapportering for skatteformål.Les hele saken her!

Ny skatteforvaltningslov

Regjeringen har fremmet forslag om ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov.Les hele saken her!