Endring av konsernbidrag

Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om adgangen til å endre konsernbidrag, bl.a. om det er begrensninger knyttet til hvilke og hvor mange selskaper endringsadgangen omfatter, om det er adgang til å endre konsernbidrag også for etterfølgende inntektsår og...

Ny grønn skattekommisjon

Regjeringen setter ned en ny grønn skattekommisjon. Utvalget, som ledes av professor Lars-Erik Borge, skal fremme forslag som bidrar til å vri beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.Les hele saken her!

Overdragelse av strukturkvoter

Overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet.Les hele saken her!