Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2016 på Finansdepartementets ansvarsområde.


Les hele saken her!