Utsatt betaling av formuesskatt

Skattytere som kan benytte seg av ordningen med utsatt betaling av formuesskatten for 2016, kan søke om nedsettelse av fjerde termin av forskuddsskatten for 2016 som forfaller 15. november. Les hele saken her!

Statlige virksomheters regnskap

Periodiserte regnskaper for statlige virksomheter blir ikke obligatorisk. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering om noen år.Les hele saken her!

Skattesatsen reduseres til 24 prosent i 2017

Oppfølging av enigheten i Stortinget om skattereformen, lettelser i formuesskatten, finansskatt og et visst grønt skatteskift er overskriftene i skatteopplegget i statsbudsjettet for 2017.Les hele saken her!