Uansvarlig av Økokrim

I Økokrims siste trusselvurdering gjøres det et stort poeng av at kriminelle benytter seg av profesjonelle medhjelpere. Blant flere profesjonsgrupper nevnes også revisorer.Les hele saken her!

Mer relevant med ny revisjonsberetning

Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.Les hele saken her!

Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk

Overføring av gårdsbruk ved gave eller gavesalg med påfølgende bortforpaktning til giveren i en periode før mottakeren begynner med aktiv drift, utløser normalt uttaksbeskatning for giveren.Les hele saken her!

Si din mening om den Nordiske standarden

Et forslag til Nordisk standard for revisjon av små foretak er nå sendt på høring til en rekke instanser både i Norge og i de andre nordiske landene. Alle er velkomne til å komme med innspill.Les hele saken her!