Lederoppgjøret er i gang!

Høyt under taket på lederoppgjøret, og forenklinger på bordet hos myndighetene. Les hele saken her!

Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020

Regelverksforenklinger og økt rettssikkerhet for skattytere var hovedbudskapet da Regnskap Norge møtte i finanskomiteens høring om Statsbudsjettet. Les hele saken...

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning. Les hele saken her!