Eierinntekter (utbytte og aksjeinntekter) vil fra 2016 beskattes med 28,75 %. Det er reist spørsmål om dette også vil gjelde for eierinntekter et selskap har utenfor fritaksmetoden.


Les hele saken her!