Den reduserte merverdiavgiftssatsen på 8 prosent økes til 10 prosent fra 1.1.2016.


Les hele saken her!