Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner. – Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge

Løypemelding ny regnskapsførerlov

Finanskomiteen har fått frist til 22. november å avgi sin innstilling om regnskapsførerloven. Med det ligger det an til at Stortinget vil rekke å vedta loven før jul. – Hanne Opsahl, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge