Krav til kassasystem

Kassasystemforskriften utfyller og gjennomfører bestemmelsene i kassasystemloven, og trer i kraft 1. januar 2017.Les hele saken her!

Webløsning for Næringsrapport skatt

Webløsningen for å levere selvangivelse ved hjelp av ny rapporteringsløsning Næringsrapport skatt, vil bli klar for registrering fra 24. februar for aksjeselskaper. Enkeltpersonforetak må vente til 31. mars.Les hele saken her!