NOU om ny regnskapsførerlov – oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes...

Ny regnskapsførerlov

Vi er godt fornøyd med lovforslaget og har fått gjennomslag for det aller meste Regnskap Norge har jobbet for. Her er de viktigste endringene. Les hele saken her!

Fradragsrett for kostnader i virksomhet

En gjennomgang av vilkårene som må være oppfylt for at kostnadsfradrag kan kreves etter skattelovens bestemmelser. Les hele saken her!