Kompensasjon ved delt bruk av bygg

Skattedirektoratet har uttalt seg om beregning av kompensasjon for merverdiavgift for kostnader som gjelder bygg som delvis brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet. Les hele saken her!

Forenklingskonferansen 2015

Tema for konferansen er hvordan forenkle hverdagen for bedriftene slik at verdiskapingen kan opprettholdes og økes. Politikere, forvaltning, bedrifter og andre interesserte er hjertelig velkommen til å delta.Les hele saken her!

Skatteendringer i Revidert Nasjonalbudsjett

Det foreslås enkelte endringer i skatt- og avgiftsreglene i revidert Nasjonalbudsjett 2015 som ble lagt frem 12. mai, bl.a. fem års lineær avskrivning for vindkraftverk.Les hele saken her!