Redusert oppbevaringstid

Finansdepartementet har endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale. Minstekravet for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem års oppbevaring.Les hele saken her!

Gavesalg av aksjer

En far ønsket å gjennomføre et gavesalg av sine aksjer i F AS til sin sønns aksjeselskap (Holding AS). Skattedirektoratet kom i en bindende forhåndsuttalelse til at Far ikke skal beskattes for «gaveelementet». Les hele saken her!

Flere BFU om fusjon og fisjon

Skattedirektoratet har avgitt flere interessante bindende forhåndsuttalelser om fusjon og fisjon i 2014Les hele saken her!

Skattefelle når renter legges til hovedstolen

Utenfor virksomhet gis det ikke fradrag for renter som er tillagt hovedstolen dersom fordringen senere går tapt, selv om långiver har inntektsført rentene, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.Les hele saken her!

Tommelen ned for ROT-fradrag

Finansdepartementet har publisert en rapport med en vurdering av et skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem, såkalt ROT-fradrag. Konklusjonen i rapporten er at et slikt fradrag er et «lite tjenlig virkemiddel for å oppnå hensikten med...