Systemer

Regnskapskontor i Oslo og på Kolbotn

Enten du ønsker alt på papir, eller alt på helelektroniske løsninger, så kan vi hjelpe deg! Kommer du til oss hjelper vi deg med å kartlegge dine behov for å finne de beste løsningene for optimal kvalitet, arbeidsflyt og kontroll på ditt regnskap. Her er alle velkommen.

Våre løsninger

Som regnskapsfører for din virksomhet er det viktig for oss å ha god kommunikasjon og oppfølging av regnskapet. Dette sikrer den nødvendige informasjonen som trengs for en sunn økonomi for virksomheten. Dette kan blant annet oppnås ved:
  • Periodevise møter for gjennomgang av regnskapsrapporter
  • Bruk av sky-baserte løsninger med tilpassede økonomirapporter for oppfølging av regnskapsdata
  • Bruk av sky-baserte løsninger for å finne en optimalisert arbeidsdeling mellom regnskapsfører og bedriften
  • Ønsker du at regnskapskonsulenten heller kommer ut til deg for den løpende regnskapsføringen, gjør vi gjerne det

Sky-baserte løsninger

Gjennom sky-baserte løsninger kan vi hjelpe din bedrift å frigjøre tid fra regnskapsføringen, og flytte fokus over på kjernevirksomhet og det som er viktig for selskapets suksess og lønnsomhet. Sammen finner vi en optimal løsning for vårt samarbeid og en løsning som passer best til bedriftens virksomhet og behov. For å oppnå disse målsettingene benytter vi oss av regnskapssystemene Visma Business og PowerOffice GO. I begge løsninger finnes muligheter for å ta i bruk verktøyene, nevnt under «Fakturering».

Fakturering

 

E-faktura

Vårt økonomisystem er satt opp med muligheter for å sende og motta eFaktura. Denne elektroniske løsningen er tids- og kostnadsbesparende og møter myndighetenes krav til eFaktura.

Fakturering på web

Eget nettbasert program. Dette passer de som har behov for enkel og effektiv fakturering, med mulighet for automatisk fakturautsendelse. Løsningen er synkronisert med økonomisystemet. Via webløsningen har du som kunde tilgang til kundereskontroen. Hvis du i tillegg velger automatisk innbetalingstjeneste for OCR-innlesing av innbetalinger vil kundereskontroen til enhver tid være oppdatert.

Fakturagodkjenning

Nettbasert løsning for arbeidsflyt og dokumentgodkjenning. Med denne løsningen kan du som kunde enkelt godkjenne inngående fakturaer og reiseregninger på nett. Du får en egen e-postadresse hvor du og dine leverandører kan sende inngående fakturaer til. Fakturaene blir da lest inn i økonomisystemet og sendt til deg for godkjenning.

Betalingsformidling

Helautomatisk betalingsformidling som tar hånd om alle inn- og utbetalinger. Løsningen medfører en automatisk transport av betalingsdata begge veier mellom din virksomhet og datamottaker (banken) uten manuelle operasjoner. Du sparer tid du tidligere har benyttet for å registrere kontonummer og Kid manuelt i nettbanken, og kan bruke denne tiden på utvikling av virksomheten.

Reiseregninger

Registrer dine reiseregninger og utlegg direkte på mobilen. Løsningen gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger, videre kan du ta bilde umiddelbart før du mister kvitteringer. Relevante lover og regler samt satser ligger i løsningen og er alltid oppdatert. Kredittkort kan kobles opp, og dette medfører at alle utlegg automatisk blir tilgjengelige i løsningen.

Purre- og inkassotjeneste

Spar tid på oppfølging av utestående betalinger. Følg opp dine utestående fordringer og send over til purring og inkasso direkte fra økonomisystemet. Tjenesten styres fra økonomisystemet og kan til enhver tid overstyres på en enkel måte. Løsningen bidrar til en bedre likviditet, mindre tap på utestående og en enklere hverdag.

Lønnsslipp direkte på mobil

Lønnslipper sendes ikke lenger ut på papir, eller epost men sendes direkte på din ansattes mobil. Gjør det enkelt for den ansatte å løpende ha tilgang til sine lønnslipper.

Online rapporter av dine regnskapsdata

Få tilgang til standard eller spesialtilpassede økonomirapporter for din bedrift. Rapportene viser «live regnskapsdata» slik at du løpende er oppdatert om den økonomiske utviklingen for din bedrift.