Systemer

Visma Business Byråversjon

Vi benytter Visma Business Byråversjon som er et komplett, avansert og brukervennlig økonomisystem som hjelper oss i de daglige rutinene.

Tidsriktige systemer

Økonomisystemet kan ytterligere kombineres med flere nettbaserte løsninger. Systemene er tidsriktige og medfører bl.a. at vi kan ta i bruk andre effektive løsninger som reduserer tidsforbruket hos oss og hos deg som kunde. Videre benytter vi Visma Lønn som er et velrenommert lønnssystem med en rekke funksjoner og muligheter. Løsningen kan bl.a. integreres med Visma.net Expense (reiseregninger). Dokumentflyten kan skje ved manuell eller elektronisk bilagshåndtering. Ved sistnevnte effektiviseres rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag

Rapportering av regnskap

Visma Rapportering er et nettbasert rapporteringsprogram til bruk for deg og din virksomhet. Fra dette systemet kan du selv på en enkel og effektiv måte kjøre ut regnskapsrapporter fra eget regnskap. Det er utarbeidet standardrapporter basert på ulike behov, som resultat, balanse, åpne poster, likviditet, inngående fakturaer. Det er også muligheter til å utarbeide egendefinerte rapporter. Løsningen har ”drill down” – funksjonalitet, slik at man kan følge en kostnad fra regnskapet og helt ned til den inngående fakturaen.

Fakturering

E-faktura

Vårt økonomisystem er integrert med Visma AutoInvoice som medfører at systemet kan sende og motta eFaktura direkte fra Visma Business. Denne elektroniske løsningen er tids- og kostnadsbesparende og møter myndighetenes krav til eFaktura.

Webfaktura

Visma Webfaktura er et nettbasert program for fakturering som passer for deg som har behov for enkel og effektiv fakturering med mulighet for automatisk fakturautsendelse. Systemet er synkronisert med økonomisystemet. Via webløsningen har du som kunde tilgang til kundereskontroen. Hvis du i tillegg velger automatisk innbetalingstjeneste for OCR-innlesing av innbetalinger vil kundereskontroen til enhver tid være oppdatert.

Fakturagodkjenning

Visma Approval er en nettbasert løsning for arbeidsflyt og dokumentgodkjenning. Med denne løsningen kan du som kunde enkelt godkjenne inngående fakturaer og reiseregninger på nett. Løsningen forutsetter at bilagene skannes inne i vårt dokumentsenter, og dataene er synkronisert med økonomisystemet.

Betalingsformidling

Visma AutoPay er en helautomatisk betalingsformidling som tar hånd om alle inn- og utbetaliger. Løsningen medfører en automatisk transport av betalingsdata begge veier mellom din virksomhet og datamottaker (banken) uten manuelle operasjoner.

Reiseregninger

Visma.net Expense er et nettbasert reiseregnings- og utleggsrefusjonssystem for dine ansatte. Løsningen gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger. Relevante lover og regler samt satser ligger i løsningen og er alltid oppdatert. Kredittkort kan kobles opp, og dette medfører at alle utlegg automatisk blir tilgjengelige i løsningen. Kjørebok-app sporer kjørelengde, og hvor mye som er betalt i bompenger. Det følger også med en egen app som kan brukes til å ta bilde av kvitteringer som så sendes inn i løsningen. Løsningen har alle valutaer liggende inne med datostyrte satser.

Purre- og inkassotjeneste

Visma AutoCollect er en helautomatisk purre- og inkassoløsning. Tjenesten utføres av Visma Collectors på basis av kundereskontroen i økonomisystemet. Tjenesten styres fra økonomisystemet og kan til en hver tid overstyres på en enkel måte. Løsningen bidrar til en bedre likviditet, mindre tap på utestående og en enklere hverdag. Alle inntekter fra purregebyr og renter på purringer tilfaller din virksomhet.