Meningsløst regelrytteri

Regnskapspliktige uten registrert e-postadresse i Altinn er ikke blitt purret ved manglende levering av årsregnskap. Mange har som følge av dette fått 45.000 kroner i forsinkelsesgebyr. Les hele saken her!

Høyesterettsdom om innsynsrett

Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn iLes hele saken her!