Regjeringen har fremmet forslag om at det ikke lenger skal kreves inn tilleggsskatt og overtredelsesgebyr i skatte- og avgiftssaker før klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet.


Les hele saken her!