Ny skatteforvaltningslov sendt på høring

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag om en ny skatteforvaltningslov. Forslaget innebærer samordning av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles lov. Det foreslås også at fristene for å endre ligningen reduseres fra ti til fem...

Ny avtale om utgifter til reise og kost innenlands

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», med virkning fra 1. januar 2015.Les hele saken her!