Skattedirektoratet har uttalt seg om beregning av kompensasjon for merverdiavgift for kostnader som gjelder bygg som delvis brukes i kompensasjonsberettiget virksomhet.


Les hele saken her!