Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten, som gjelder særavgift for uregistrerte avgiftspliktige og merverdiavgift ved innførsel.


Les hele saken her!