Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i reglene om rapportering til skattemyndighetene.


Les hele saken her!