Det foreslås enkelte endringer i skatt- og avgiftsreglene i revidert Nasjonalbudsjett 2015 som ble lagt frem 12. mai, bl.a. fem års lineær avskrivning for vindkraftverk.


Les hele saken her!