I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen at det innføres en verdsettingsrabatt ved formuesligningen for aksjer og driftsmidler.


Les hele saken her!