Brukergruppenes behov har endret seg vesentlig og opplysningene som gis om økonomi og finansiell stilling i kommunene må forbedres, mener Revisorforeningen.


Les hele saken her!