Oppfølging av enigheten i Stortinget om skattereformen, lettelser i formuesskatten, finansskatt og et visst grønt skatteskift er overskriftene i skatteopplegget i statsbudsjettet for 2017.


Les hele saken her!