Momskompensasjon – internatskoler og utleieboliger

Regjeringen skal se nærmere på kompensasjonsordningen for kommuner. Dette gjelder spesielt problemstillinger knyttet til kulturhus, boliger for sosiale formål og private skolers internatdel.Les hele saken her!

Momskompensasjon-idrettsanlegg

Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg foreslås økt med 50 mill. kroner. Les hele saken her!