Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg foreslås økt med 50 mill. kroner.


Les hele saken her!