Det er manglende levering og levering av meldinger med store feil det nå blir reagert mot.


Les hele saken her!