Regjeringen skal se nærmere på kompensasjonsordningen for kommuner. Dette gjelder spesielt problemstillinger knyttet til kulturhus, boliger for sosiale formål og private skolers internatdel.


Les hele saken her!