Revisors viktige samfunnsoppdrag

Konflikten som er oppstått mellom revisjonsselskapet EY og Norske Skog om verdsettelse av selskapets anleggsmidler, er et eksempel på viktigheten av revisors rolle i kapitalmarkedet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.Les hele saken her!

Utbyttebeskatning av kapitalnedsettelse

I en BFU kom Skattedirektoratet til at utbetaling ved innløsning av enkeltaksjer skulle anses som utbytte med plikt til å trekke kildeskatt, selv om eierforholdet mellom aksjonærene ble endretLes hele saken her!

Lovfesting av gjennomskjæringsregelen

Professor em. Frederik Zimmer har levert en utredning til Finansdepartementet om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten.Les hele saken her!

Kommunelovutvalgets forslag

Kommunelovutvalget har lagt frem forslag til ny kommunelov. Det foreslås enkelte, men ikke vesentlige, forslag til endringer av reglene om regnskap, økonomi, kontroll og revisjon.Les hele saken her!