Kommunelovutvalget har lagt frem forslag til ny kommunelov. Det foreslås enkelte, men ikke vesentlige, forslag til endringer av reglene om regnskap, økonomi, kontroll og revisjon.


Les hele saken her!