Professor em. Frederik Zimmer har levert en utredning til Finansdepartementet om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten.


Les hele saken her!