Finansdepartementet har avgitt en prinsipputtalelse om forskjellige spørsmål knyttet til rentebegrensningsregelen.


Les hele saken her!