Innkrevingen av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr utsettes til klagefristen er utløpt eller et eventuelt søksmål er avsluttet.


Les hele saken her!