Næringsdrivende som kjøper tjenester fra selvstendig næringsdrivende skal innrapportere vederlaget på eget skjema innen 15. februar.


Les hele saken her!