Regjeringen har fremmet forslag om ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov.


Les hele saken her!