Oversikt over regelendringer innenfor Finansdepartementets ansvarsområde – skatt, avgift og finansmarkedene.


Les hele saken her!