Et ANS kunne omdannes til AS, selv om hjemmelen til fast eiendom ble beholdt i ANS-et, og ANS-et derfor ikke ble likvidert.


Les hele saken her!