Kassasystemlova gjelder for leverandører av kassasystemer og trer i kraft den 1. januar 2017. Loven omhandler krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige. Kassasystemlova påvirker de bokføringspliktige. De bokføringspliktige skal benytte kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller bestemte krav.


Les hele saken her!