Finansdepartementet har bestemt at tvangsmulkt for å ikke levere tredjepartsoppgaver skal reduseres fra to til ett rettsgebyr pr. dag.


Les hele saken her!