Ved tilbakebetaling av skattepliktige aksjonærlån må tilbakebetalingsbeløpet innrapporteres i post 22 og post 5 i aksjonærregisteroppgaven.


Les hele saken her!