Konserninterne overføringer

Det er nylig avgitt to uttalelser som gjelder skattefrie konserninterne overføringer mellom filialer av utenlandske selskaper.Les hele saken her!

Innbetalt kapital ved konvertering av fordring

Ved konvertering av fordring settes skatteposisjonen «innbetalt kapital» lik virkelig verdi av fordringen på konverteringstidspunktet, skriver Finansdepartementet i en uttalelse. Les hele saken her!

Frister for registrering i Foretaksregisteret

For å være sikret gjennomføring innen årsskiftet må melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.Les hele saken her!